MIRAUTA Valerian-Nicolae P.F.A.

MIRAUTA VALERIAN-NICOLAE P.F.A. poate asigura, in functie de serviciile contractate prin contract de administrare, managementul financiar si managementul de proprietate al Asociatiei de Proprietari urmatoarele tipuri de activitati:

A. pentru administrare financiara:

 • organizarea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice;
 • gestionarea bunurilor materiale si fondurilor banesti;
 • intocmirea listelor lunare de plata si afisarea acestora;
 • incasarea, in locul pus la dispozitie de catre asociatie a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei precum si a altor venituri
 • calcularea si incasarea penalizarilor
 • intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari
 • intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare la Administratia financiara de care apartine beneficiarul;
 • plata impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile
 • intocmirea si prezentarea anuala, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

B. pentru administrare tehnica:

 • verificarea sau avizarea, daca este cazul, a indexului contoarelor de retea aferente mai multor asociatii de proprietari;
 • procurarea mijloacelor materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietatii comune; raspunderea asupra integritatii acestora;
 • instiintarea comitetului executiv si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere si reparatii;
 • urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati;
 • supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor, consemnând finalizarea acestora; asigurarea efectuarii de plati corespunzatoare stadiului lucrarii;
 • controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, si in caz de incalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
 • inspectarea proprietatii comune in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa etc.).
 • asigurarea consumabilelor de birotica necesare desfasurarii activitatilor prevazute in contractul de administrare.