Mai jos gasiti o serie de acte normative in vigoare cu privire la domeniul de administrare imobile, administrare blocuri:


LEGE Nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind īnfiintarea, organizarea si
functionarea asociatiilor de proprietari

ORDIN Nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare

LEGE Nr. 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termica

LEGE Nr. 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

LEGE Nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor

LEGE Nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

H.G. Nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu
energie termica

ORDIN Nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea īn domeniul montarii si exploatarii sistemelor
de repartizare a costurilor pentru incalzire ai apa calda de consum īn imobile de tip condominiu

ORDIN Nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele
publice centralizate de alimentare cu energie termica

H.G. Nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari

O.G. Nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

H.G. Nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii
locuintei nr. 114/1996

LEGE Nr. 114/1996 - Republicata - Legea locuintei